შეარჩიე ბინა მიმდინარე პროექტში

 • image
 • სართული - 5
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 5
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 5
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 5
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 5
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 5
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 5
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 6
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 6
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 6
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 6
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 6
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 6
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 6
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 7
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 7
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 7
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 7
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 7
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 7
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 7
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 8
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 8
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 8
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 8
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 8
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 8
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 8
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 9
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 9
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 9
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 9
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 9
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 9
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 9
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 10
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 10
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 10
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 10
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 10
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 10
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 10
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 11
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 11
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 11
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 11
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 11
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 11
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 11
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 12
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 12
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 12
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 12
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 12
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 12
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 12
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 13
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 13
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 13
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 13
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 13
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 13
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 13
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 14
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 14
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 14
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 14
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 14
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 14
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 14
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 15
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 15
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 15
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 15
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 15
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 15
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 15
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 16
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 16
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 16
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 16
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 16
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 16
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 16
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 17
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 17
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 17
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 1 7
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 17
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 17
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 17
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 18
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 18
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 18
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 18
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 18
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 18
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 18
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 19
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 19
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 19
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 19
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 19
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 19
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 19
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 20
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 20
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 20
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 20
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 20
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 20
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 20
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 21
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 21
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 21
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 21
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 21
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 22
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 22
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 22
 • მ / კვ - 67.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 22
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 22
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 22
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 22
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 23
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 23
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 23
 • მ / კვ - 128.4
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 23
 • მ / კვ - 201.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 24
 • მ / კვ - 60.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 24
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 24
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 24
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 24
 • მ / კვ - 95.8
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 24
 • მ / კვ - 96.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 25
 • მ / კვ - 60.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 25
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 25
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 25
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 25
 • მ / კვ - 95.8
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 25
 • მ / კვ - 96.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 26
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 26
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 26
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 26
 • მ / კვ - 95.8
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 26
 • მ / კვ - 96.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 27
 • მ / კვ - 65.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 27
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 27
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 27
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 27
 • მ / კვ - 95.8
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 27
 • მ / კვ - 96.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 28
 • მ / კვ - 60.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 28
 • მ / კვ - 66.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 28
 • მ / კვ - 67.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 28
 • მ / კვ - 80.5
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 28
 • მ / კვ - 95.8
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 28
 • მ / კვ - 96.0
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - იყიდება
 • image
 • სართული - 29
 • მ / კვ - 230.1
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 29
 • მ / კვ - 241.6
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 30
 • მ / კვ - 227.8
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია
 • image
 • სართული - 30
 • მ / კვ - 233.7
 • ფასი - 2500 ლარიდან
 • სტატუსი - გაყიდულია